Sociale vraagstukken Onderwijs

Hoger onderwijs

In Nederland heeft bijna 45% van de volwassenen een vorm van hoger onderwijs gevolgd. Op allerlei terreinen behoort Nederland tot de top: dat doen we bovendien met gemiddeld genomen beperkte middelen. De verwachtingen ten aanzien van het hoger onderwijs zijn hoog: instellingen moeten zowel regionaal als internationaal samenwerken, ze moeten zich profileren, excellentie bevorderen en tegelijkertijd toegankelijk blijven voor grote groepen studenten. 

In internationaal verband werken we samen met andere kantoren van Ecorys aan stelselvraagstukken op het terrein van hoger onderwijs. Voorbeelden zijn: financiering en bekostiging van universiteiten, hoe kunnen we de relaties tussen EU en derde landen op het terrein van hoger onderwijs verbeteren? Welke competenties hebben instellingen nodig voor internationalisering? Hoe vergroten we mobiliteit van studenten, docenten en onderzoekers? Daarnaast helpen we instellingen met vragen rondom nieuwe opleidingen, macrodoelmatigheid, vestigingsklimaat, beter benutten en de infrastructuur rondom de campus, allocatie van middelen binnen de universiteit, relaties van de instelling en toeleverend en afnemend veld. 

Voorbeeldprojecten
•    Benodigde competenties voor internationalisering binnen hoger onderwijsinstellingen/ Skills and training needs among staff at internationalisation offices in higher education
•    Diverse macrodoelmatigheidsonderzoeken naar  nieuwe opleidingen 
•    Beroepenveldcommissies Bouwend Nederland
•    Onderzoek naar budgetverdeelmodel voor Erasmus Universiteit
•    Evaluatie van het aansluitingsprogramma Universiteit Leiden