Economische vraagstukken

Food en Agri sector

De agri-food sector is één van de belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie. De groei van de wereldbevolking vergroot het belang van de sector, maar dit brengt ook grote uitdagingen met zich mee op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en voedselzekerheid. Neerlandse consumenten en bedrijven stellen ook steeds hogere eisen aan hun voeding en de wijze waarop deze wordt geproduceerd, met aandacht voor biologische teelt, dierenwelzijn en lokale productie. De consumptie van voeding moet passen in een gezond voedingspatroon en er moet zo minn mogelijk voeding worden verspild.

Ecorys biedt ondersteuning aan bedrijven, toezichthouders en overheidsinstellingen bij een breed scala aan thema’s die onder de noemer “food” vallen. Wij analyseren uw casus vanuit een economisch perspectief en komen met een advies dat u verder helpt. Wij hebben rijke expertise op de volgende thema’s:

  • Concurrentiekracht: wat zijn de sterke en zwakke punten van de waardeketens waarin u actief bent? Hoe kan de concurrentiekracht van de Nederlandse agri-food sector worden versterkt?
  • Beleid: wat is de impact van belastingen op producten met een hoog vet en/of suiker gehalte op de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven en sectoren? Hoe kan een labelsysteem worden vormgegeven waarin consumenten geïnformeerd worden over de mate waarin eeen product past in een gezonde levensstijl? Wat is de impact van reclame gericht op kinderen? Welke maatregelen zijn kosteneffectief?
  • Hoe kan voedselverspilling worden voorkomen?
  • Waar staan wij in 2030 als het gaat om biologische teelt en dierenwelzijn?
  • Beleidsevaluaties: in hoeverre werken beleidsinstrumenten zoals verwacht? Hoe kunnen deze worden verbeterd?