Sociale vraagstukken Zorg en gezondheid

Financiering van de zorg

De financiële houdbaarheid van de gezondheidszorg staat ter discussie. Dit komt door vergrijzing, medisch technologische ontwikkelingen en een toegenomen zorgvraag. Solidariteit, toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid vormen belangrijke uitgangspunten van het  Nederlandse stelsel. Het overheidsbeleid is er op gericht dat verdere groei van de zorguitgaven wordt beperkt. Beperking van de aanspraken van het verzekerde pakket en eigen betalingen zoals het verplicht eigen risico spelen een steeds belangrijkere rol.