EXPERTISE

Financiering

Steeds vaker lopen gemeenten tegen de grenzen van hun financiële mogelijkheden aan. De keuzes die gemeenten moeten maken worden steeds scherper. Gemeenten zijn dan ook steeds vaker op zoek naar financiering van andere partijen. Het kan dan gaan om cofinanciering in de vorm van giften, of meer innovatieve vormen van financiering zoals Social Impact Bonds (SIB). Een SIB is een financieringsvorm waarbij een private financier bereid is risico te lopen op de effectiviteit van een nieuwe aanpak. Werkt deze aanpak beter dan verwacht, dan ontvangt de financier extra betalingen. Maar indien de aanpak niet werkt krijgt de financier zijn geld niet volledig terug. Voor de gemeente kan zo’n financiering aantrekkelijker zijn dan een subsidie. Immers, indien de aanpak niet werkt hoeft de gemeente minder te betalen. En als deze wel werkt levert de aanpak besparingen op voor de gemeente, waaruit de extra bijdrage wordt betaald. Ecorys kan ondersteunen bij het ontwerpen van een SIB, bijvoorbeeld door effecten in kaart te brengen, een business case analyse uit te voeren en/of meetsystemen te ontwerpen en toe te passen.

Voorbeeldprojecten

  • Quick scan haalbaarheid HIB Leidsche Rijn / Vleuten de Meern (In opdracht van Society Impact brachten wij de maatschappelijke kosten en baten in beeld van vechtscheidingen, overbelaste mantelzorgers en eenzaamheid in Leidsche Rijn en Vleuten de Meern. Rapport niet openbaar)

  • Prestatietabel Jongeren Perspectief Fonds Gemeente Den Haag (In opdracht van Society Impact berekenden wij de maatschappelijke effecten van vrijwilligerswerk en opleiding. Het onderzoek is gebruikt om te bepalen wat diverse partijen kunnen bijdragen aan een Fonds dat een deel van de schulden van jongeren opkoopt.)