Ruimtelijke vraagstukken Regionale economie & concurrentiekracht

Faciliteren topsectoren

Op regionaal en stedelijk niveau is het belangrijk zicht te hebben op de aanwezigheid van topsectoren en de wijze waarop regionale en lokale overheden deze sectoren kunnen faciliteren en accommoderen. Daarbij kan Ecorys op verschillende manieren zicht bieden op het belang van de topsectoren in uw regio of stad:

  • Wat is het belang van de topsector in de regionale en stedelijke economie in heden en verleden?
  • Welke regionale ontwikkelingen zijn in de nabije toekomst te verwachten in de topsectoren?
  • Welke gevolgen hebben verschillende scenario’s voor het te voeren beleid in de topsector?

Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de volgende instrumenten:

  • Een scherpe selectie van topsectoren: wat hoort er in uw regio wel en wat hoort er vooral ook niet bij?
  • Het regionale economische prognosemodel REPROG om regionale en stedelijke prognoses over de ontwikkeling van de topsectoren (toegevoegde waarde en werkgelegenheid) te kunnen maken: wat is de toekomst van de topsectoren in uw regio of stad?
  • Mogelijke ontwikkelingen schetsen aan de hand van scenario’s: wat is autonoom, wat is de maximale groeipotentie en hoe kan die beleidsmatig in uw regio of stad worden bevorderd?