Sociale vraagstukken Arbeidsmarkt

EU Arbeidsmarkt en participatie

De arbeidsmarktgerelateerde onderzoeks-, advies- en consultancy projecten in de Europese Unie omvatten uiteenlopende thema’s zoals nationaal en regionaal arbeidsmarktbeleid, de vormgeving, werking en activiteiten van arbeidsmarktinstituties en verschillen in arbeidsmarkten tussen economische sectoren.

De Europese dimensie van de arbeidsmarkt is ook voor Nederland zelf van aanzienlijk functioneel belang. Enerzijds biedt leren van praktijken uit andere EU lidstaten mogelijkheden voor innovatie en verbetering van het Nederlandse beleid, bijvoorbeeld door het uiteenzetten, vergelijken en bespreken van dilemma’s die met bepaalde beleidskeuzes gepaard gaan. Zo is het identificeren van good practices een belangrijk component van veel van de studies die Ecorys op Europees niveau uitvoert. Anderzijds versterkt het presenteren van Nederlandse praktijken de positie van Nederland als gidsland op het gebied van de inrichting van de arbeidsmarkt in de EU.

Tevens hebben belangrijke hedendaagse thema’s van de Nederlandse arbeidsmarkt vaak al een intrinsieke Europese dimensie. Hierbij kan gedacht worden aan grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, Europese samenwerking tussen arbeidsmarktinstituties zoals UWV, de gemeenschappelijke beginselen uit de Europese Werkgelegenheidsstrategie en de Decent Work agenda.

Ecorys beschikt door haar ruime ervaring over een uitgebreid professioneel netwerk van nationale en internationale experts voor uiteenlopende themagebieden in de EU. Opdrachten worden onder andere uitgevoerd voor de Europese Commissie, DG Employment, Social Affairs and Inclusion.