Economische vraagstukken

Energie

Een betrouwbare energievoorziening is fundamenteel om onze huidige levensstandaard in stand te houden. De invloed van de energiesector op het klimaat vormt de laatste jaren een zeer belangrijke driver voor zowel het Europese als Nederlandse energiebeleid. Ook het beperken van de import-afhankelijkheid van en het waarborgen van de (Europese) concurrentiekracht vormen tegenwoordig belangrijke elementen van het energiebeleid.

Met het oog op de klimaatverandering heeft de EU zich gecommitteerd aan concrete 2020 en 2030 doelstellingen op het gebied van:

 • Het verminderen van broeikasgassen,

 • Het vergroten van de energieconsumptie uit duurzame bronnen, en

 • Het verbeteren van de energie efficiency

In het Energieakkoord voor duurzame groei heeft Nederland zich gecommitteerd aan concrete (2020/2023) doelen op het gebied van energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking.

Door deze beoogde transitie naar een “low carbon economy” is de energiemarkt volop in beweging. De markt moet duurzamer, concurrerender en meer zelfvoorzienend worden. Dit levert een aantal uitdagende vraagstukken op zoals: Hoe houden we energie betaalbaar? Hoe combineren we klimaat- en milieudoelstellingen met een stabiele en duurzame stroomvoorziening? Hoe bepalen technologische evoluties het toekomstige energielandschap? Hoe zorgen we ervoor dat tijdens de transitie naar een koolstofarme energievoorziening tegelijkertijd de economie en concurrentiekracht bevorderd worden?

In deze veranderende energiesector vol uitdagingen adviseert en begeleidt Ecorys private, publieke en not-for-profit actoren in binnen- en buitenland bij het evalueren van opties en het onderbouwen en faciliteren van weloverwogen beslissingen.

Onze diensten omvatten onder meer het uitvoeren van marktstudies, impact assessments, beleidsevaluaties, beleids- en reguleringsadvies, scenariostudies en (maatschappelijke) kosten-batenanalyses. Daarnaast kunnen we helpen bij het maken van juiste (strategische) keuzes ten aanzien van beleid, investeringen en voorkeuren. Hierbij staat een hoogwaardige kwaliteit, een toegewijde klantgerichtheid en een efficiënte uitvoering centraal.

Bij Ecorys consultants met verschillende achtergronden waaronder economen, ingenieurs, sociaal-wetenschappers en milieudeskundigen. Hierdoor zijn we goed in staat vraagstukken vanuit een multidisciplinair perspectief te benaderen. Op basis van gedegen onderzoek en actuele marktkennis plaatsen wij vraagstukken in de juiste context en bieden we op maat gesneden oplossingen. Hierbij gaan we complexe vraagstellingen die meer “out of the box” denkwerk vereisen zeker niet uit de weg.

Ons doel is om met gedegen adviezen de weg vrij te maken voor weloverwogen beslissingen en hiermee ons eigen steentje bij te dragen aan een succesvolle energietransitie!

Centrale thema’s:

 • Energietransitie & klimaatverandering
 • Energie efficiency
 • Elektriciteit
 • Gas
 • Warmte
 • Transport & mobiliteit
 • CO2
 • Innovatieve energietechnologieën