Sociale vraagstukken

Cultuur en vrije tijd

Cultuur en vrije tijd zijn niet weg te denken uit ons dagelijks leven en hebben een belangrijke maatschappelijke en economische rol. In de afgelopen 25 jaar zijn bestedingen aan vrijetijdsactiviteiten ruim verdubbeld. Daarmee is de vrijetijdseconomie een van de snelst groeiende sectoren met een sterke invloed op onze leefomgeving. De economische conjunctuur heeft op de korte termijn weliswaar grote impact waardoor het maken van lastige keuzes soms noodzakelijk wordt, maar op de langere termijn blijven de vooruitzichten gunstig.

Ecorys helpt beleidsmakers en marktpartijen om de juiste keuzes te maken. Daarbij richten wij ons binnen de vrijetijdseconomie specifiek op markt- en locatieonderzoek, vraag- en aanbodanalyse, haalbaarheidsstudies, effectmetingen, investeringsbeoordelingen en beleidsevaluaties. We werken op diverse schaalniveaus en zijn nationaal en internationaal actief op het gebied van toerisme, cultuur en cultureel erfgoed, evenementen, zakelijke bijeenkomsten, natuur en recreatie, en watersport.