EXPERTISE

CONSTRUCTION: LET’S BUILD CHANGES!

Uit alle hoeken van Europa kwamen beleidsmakers, lobbygroepen en bouwbedrijven bij elkaar in Brussel in het kader van de ‘Construction 2020 Strategy’: het programma van de Europese Commissie om de bouw onder andere duurzamer te maken, meer gebruik te laten maken van de digitalisering en meer ‘over de grens’ te laten werken. Hiertoe verrichte wij voor de Europese Commissie ondersteuning in de vorm van onderzoek en technische assistentie. 

Er gingen enkele opvallende cijfers over tafel. Wist u dat de bouw goed is voor maar liefst 13% van onze wereldwijde economie en 18 miljoen banen in Europa? Tegelijkertijd is het opvallend dat de bouw zo weinig productiviteitsgroei laat zien en dat dat over de hele wereld het geval is. Waar de totale economie 2,8% productiviteitsgroei laat zien, is dit voor de bouw slechts 1% (1994-2014).
Sommige externe factoren hebben bouwbedrijven niet zelf in de hand, zoals de aard van het werk. Misschien niet altijd herkenbaar voor Nederland, maar internationaal is er sprake van een trend van grotere en meer complexe projecten.

Vanuit de industrie vormen contractuele structuren een belangrijke barrière – en een kans om dit om te vormen tot prikkels. Dit is wel heel herkenbaar voor de situatie in Nederland en belemmert zowel de innovatie als de prestaties, op het gebied van duurzaamheid. Opdrachtgevers die innovatie en duurzaamheid vragen in aanbestedingen, krijgen dit ook. Maar er wordt veel op prijs aanbesteed. Zo werd in de aanbesteding van de bouw van het stadhuis van Stockholm gebruik van het digitale informatiesysteem BIM als eis gesteld. Ook hier kan de overheid meer doen: als zij standaarden zet voor het gebruik van BIM, zal het gebruik hiervan bevorderd worden. De overheid kan dus een aanjager zijn voor innovatie, via aanbestedingseisen en het zetten van standaarden.

De verantwoordelijke Eurocommissaris Elzbieta Bienkowska, kondigde in dit verband met trots het handboek aan, dat op het congres werd gepresenteerd voor het gebruik van BIM in de publieke sector (hier te downloaden).

Hoe lang duurt het voor we een stap verder gaan? Als het aan het bedrijf Vayyar ligt niet lang meer: zij presenteerden deze techniek om door wanden heen te kijken, wat de faalkosten bij renovatieprojecten aanmerkelijk kan verlagen. Te downloaden op uw smartphone. Iets voor u?

Voor meer info:

Michiel Mulder (NL)
Jan Maarten de Vet (Brussel)