Economische vraagstukken Handel

Concurrentiekracht en ketens

In een omgeving van toenemende globalisering, fragmentatie van waardeketens en een vervagende scheiding tussen diensten en industrie activiteiten is het noodzaak voor bedrijven en de overheid om de verschillende drijvende en belemmerende factoren tot het verbeteren van de concurrentiepositie goed te begrijpen. Concurrentiekracht staat immers aan de basis van economische groei en banencreatie.Ecorys biedt ondersteuning aan alle spelers op deze markt met onderzoek en analyse over de effecten van beleids- of structurele economische veranderingen op de (internationale) concurrentiekracht van sectoren of activiteiten. We doen dit voor beleidsmakers zodat zij effectief ondersteunend beleid kunnen formuleren en we doen dit voor de industrie zelf, zodat zij op een juiste manier kunnen anticiperen en reageren. Daarbij bouwen wij op jarenlange ervaringen met het uitvoeren van analyses op verschillende sectoren (van voedsel, staal, papier tot verschillende dienstensectoren). Ook putten we uit projectervaring over kritieke randvoorwaarden die de concurrentiekracht in sectoren en waardeketens bepalen (zoals patenten, standaarden, resource efficiency, handel, etc.).