Ruimtelijke vraagstukken Regionale economie & concurrentiekracht

Benchmark gemeentelijk ondernemingsklimaat

Een duidelijke doelstelling van alle gemeenten is het faciliteren van een sterk en aantrekkelijk vestigingsklimaat. Hoofdingrediënten hiervoor zijn professioneel accountmanagement, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en gericht economisch beleid dat aansluit bij de behoeften van uw ondernemers. Voor deze ingrediënten is het belangrijk te weten wie u bent als gemeente en hoe ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening en gevoerd beleid denken. Dit inzicht biedt de basis voor verdere professionalisering van de organisatie, dienstverlening en economisch beleid. 

Steeds meer bestuurders en beleidsmedewerkers geven aan behoefte te hebben om op laagdrempelige, maar representatieve wijze de waardering en prestaties van gevoerd beleid te meten als handvat voor verdere gerichte acties of bevestiging dat de gekozen route de juiste is. Door dit op een structurele manier vorm te geven creëert u een voedingsbodem voor het blijven doorontwikkelen van professioneel accountmanagement, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en gericht economisch beleid.

Ecorys is al jarenlang actief met het monitoren en benchmarken van de waardering van ondernemers over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en het ondernemingsklimaat in uw gemeente. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Ecorys driemaal voor de 32 grootste gemeenten van Nederland (als onderdeel van het Grote Stedenbeleid) de benchmark gemeentelijk ondernemingsklimaat uitgevoerd.

Na stopzetting van deze benchmark in 2012 heeft Ecorys de handen ineengeslagen met Totta Research en Stichting CLOK om de benchmark op een interactieve en laagdrempelige wijze voort te zetten onder de naam Peiling OndernemingsKlimaat (POK)

Klik hier voor de factsheet met meer informatie of kijk op peiling-ondernemingsklimaat voor meer informatie. Ook kunt u direct contact met ons opnemen voor meer toelichting.