Sound analysis, inspiring ideas
Onze klanten beslissen over de toekomst en inrichting van de maatschappij. Met gedegen onderzoek leggen wij een feitelijke basis onder strategische keuzes.

Een betere maatschappij voor burger en bedrijf is wat ons motiveert en inspireert om onze opdrachtgevers van de beste beleidsadviezen te voorzien.
 • Kennissessie voor gemeenten
  Op 18 mei organiseert Ecorys een kennissessie over preventie van schulden bij jongeren.

  Klik hier voor meer informatie.
WIE WIJ ZIJN
Ecorys is actief in meer dan 100 landen. Wij zijn in 2000 ontstaan uit een aantal samenwerkende Europese research en adviesbureaus, waaronder het Nederlands Economisch Instituut (NEI). Doordat het NEI sinds 1929 overheden, besturen en instellingen adviseerde over strategische vraagstukken, is Ecorys het eerste beleidsadviesbureau in Europa.

Key Experts

 • Eline Devillers

  Sector leader Passenger Transport

  Eline heeft veel ervaring in het succesvol uitvoeren van bestuurlijk complexe projecten op het gebied van infrastructuur, transport en mobiliteit. Zij verzorgt ook trainingen in de toepassing van Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA/KBA), Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en Overzicht Effecten Infrastructuur.

 • Nora Plaisier

  Sector leader Trade & Private Sector

  Nora heeft meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van internationale handel, concurrentiekracht en private-sectorontwikkeling. Zo heeft belangrijke studies uitgevoerd voor zowel de Nederlandse markt (Nederland in 2030) als de Europese Unie (Trade Sustainability Impact Assessments). 

 • Wija Oortwijn

  Sector leader Health

  Wija heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van doelmatigheidsonderzoek en is internationaal expert op het terrein van health technology assessment.  Ze heeft tal van publicaties op haar naam staan en is lid van de editorial board van het tijdschrift International Journal of Technology Assessment in Health Care.

 • Henk Bakker

  Manager Arbeidsmarkt, Onderwijs en Sociale Innovatie

  Henk is manager Arbeidsmarkt, Onderwijs en Sociale Innovatie en ervaren adviseur en projectmanager op het terrein van maatschappelijke ontwikkeling. Met name gaat het daarbij om samenwerking en verbetering van publieke en publiek-private dienstverlening op het snijvlak van arbeidsmarkt, onderwijs, economie en zorg. Henk is veelgevraagd spreker en gespreksleider, vaardig in het creëren en versterken van                                                                verbindingen tussen organisaties, personen en thema's.

 • Jeroen Bozuwa

  Senior Consultant

  Jeroen Bozuwa heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van transport en logistiek. Hij is gespecialiseerd in goederenvervoerstudies en onderzoek naar de macro-economische effecten van trends en beleidsmaatregelen. Jeroen is expert op het gebied van transport innovatie. Op basis van zijn modellen is de intermodallinks routeplanner opgezet.

 • Wim Spit

  Senior Partner

  Wim is gespecialiseerd in de analyse van de effecten en het (maatschappelijk) rendement van beleidsinterventies. Binnen het sociaal domein houdt hij zich onder meer bezig met participatie, re-integratie, zorg en maatschappelijke ondersteuning. In het fysieke domein heeft Wim jarenlange ervaring in infrastructuur, mobiliteit en gebiedsontwikkeling. Naast beleidsondersteunende studies verzorgt Wim praktijkworkshops en trainingen in de toepassing van instrumenten zoals effectencalculator, (sociale) business case en maatschappelijke kosten-batenanalyse. Hij heeft werkervaring in ruim 50 landen in Europa, Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

   

 • Anja Willemsen

  Consultant

  Anja heeft zeer veel ervaring op het gebied van evaluatieonderzoek en monitoring en is zowel als team leider als teamlid betrokken geweest bij het ontwerp en uitvoering van verschillende grote en complexe nationale en internationale (joint) evaluaties van projecten en programma’s voor overheidsorganisaties, NGO´s en de Europese Commissie.

 • Marien van Riessen

  Directeur NL
 • Michel Hek

  Principal consultant

  Michel heeft uitgebreide kennis van zowel de kostenkant (bouwkosten, grondwaarden) als de opbrengstenkant (exploitaties, optimalisaties) en de bestuurlijke context (bestemmingsplannen, procedures en vergunningen) . Hij is de auteur van het boek “Herbestemmingswijzer, herbestemming van bestaand vastgoed”.

 • Patrick de Bas

  Senior consultant

  Patrick heeft meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van onderzoek naar marktwerking, regulering en concurrentiekracht. Hij is gespecialiseerd in gereguleerde sectoren, in bijzonder de postmarkt en de telecommarkt, en in openbare aanbesteding. Als projectleider en expert is hij bij vele nationale en Europese onderzoeken betrokken geweest.

 • Ricardo Poppeliers

  Senior Consultant
 • Rik van Terwisga

  Sectorleider Water & Regionale Economie

  Rik is een ervaren strategisch adviseur in de watersector in Nederland en daarbuiten. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van strategische visies en bij grote organisatorische veranderingen. Mensen en organisaties beter maken: dat is zijn passie. Voordat hij bij Ecorys in dienst kwam was Rik onder meer bestuursvoorzitter van een drinkwaterbedrijf en managing director van een adviesbureau. Daarnaast is hij nu voorzitter Raad                                                    van Toezicht van een ziekenhuis.

 • Sjerp van der Ploeg

  Principal Consultant

  Sjerp heeft ruim 20 jaar ervaring met onderzoek en beleidsadvies gericht op vraagstukken rondom organisatie, besturing, bekostiging en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Hij is methodologisch expert op het terrein van onderzoeksdesign, ex post en ex ante effectonderzoek, steekproeftrekking, multivariate analyse en dergelijke.

EXPERTISE
Ecorys opereert op het snijvlak van beleidsonderzoek en strategisch advies. Onze consultants zijn niet alleen expert op het gebied van feitelijk onderzoek, maar ook adviseur op een maatschappelijk toepassingsgebied. Al meer dan 85 jaar helpen wij beleidsmakers bij het oplossen van sociale, ruimtelijke en economische vraagstukken.
Uitgelichte Expertise
KLANTEN
Sinds 1929 voert Ecorys beleidsonderzoek en adviesopdrachten uit voor private en publieke klanten. Door deze rijke ervaring zijn wij het eerste beleidsadviesbureau in Europa en hebben wij veel ontwikkeling- en samenwerkingsprogramma's voor internationale opdrachtgevers uitgevoerd. Neem voor meer informatie contact met ons op.
Uitgelichte Klanten
NIEUWS
Monday, April 10, 2017 - 15:01
18 mei 2017: 14.00u - 16.30uEcorys, Watermanweg 44 (11e verdieping), Rotterdam (klik hier voor de routebeschrijving)Een groeiend aantal jongeren kampt met schuldenproblematiek. Preventieve activiteiten zijn belangrijk, met name in de...
Uitvoeringsstrategie Plabeka 3.0
Tuesday, April 25, 2017 - 15:37
Het Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) richt zich sinds 2005 op het reduceren van de structurele leegstand van...
Diagnose-instrumenten bij gemeenten
Monday, April 24, 2017 - 16:13
Ecorys onderzocht in opdracht van Divosa ervaringen van klantmanagers met diagnose-instrumenten. Daar vloeiden de...
Klimaat-maatregelen in steden
Tuesday, April 11, 2017 - 13:52
In dit artikel bepleiten Rik van Terwisga en Gerbrand van Bork een minder technische en meer economische afweging bij...
Business case CID
Tuesday, April 11, 2017 - 11:53
WERKEN BIJ ECORYS
Ecorys Nederland heeft altijd ruimte voor hoogopgeleiden die hun talenten willen ontplooien en voor bewezen talenten die met inspirerende adviezen een bijdrage aan de maatschappij van morgen willen leveren. Wij werken in zowel binnen- als buitenland. Voor internationale opdrachten kan je ook op projectbasis aan de slag.
CONTACT

Kantoren Ecorys Nederland

Rotterdam (Hoofdkantoor)

Adres
Watermanweg 44
Eurogate II
3067 GG Rotterdam
PDF routebeschrijving

Postbus
Postbus 4175
3006 AD Rotterdam

Tel. 010 453 88 00
Fax 010 453 07 68
netherlands@ecorys.com

Amsterdam

Adres
Rhijnspoorplein 18
1018 TX Amsterdam
PDF routebeschrijving

Tel. 020 626 93 53
Fax 020 623 93 68
netherlands@ecorys.com

Contactformulier

Contactformulier